Kategóriák

Termékajánló

Házhozszállítás

KATTINTS A MADÁRRA!

TARTALOM ÉS SZERZŐI JOGOK VÉDELME

Partnereink

Fontos Jogi Információk

SZERZŐI JOGOK VÉDELME

 

A weboldal tartalmának felhasználása illetve védelme

A Tulajdonos felhívja szíves figyelmét arra, hogy a weboldalon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák, illetve a weboldal Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak, az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Tulajdonos jogosult.

A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A Tulajdonos hozzájárulása esetén a weboldalon megjelelő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák csak abban az esetben használhatók fel, ha minden egyes másolaton forrásként megjelenik a weboldal címe, a Tulajdonos neve, valamint a Tulajdonost megillető - szerzői jogi védelemre utaló - © jelzés, feltéve továbbá, hogy az említett felhasználás csak ismeretterjesztés céljából történik és az sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja és az adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák módosítás nélkül kerülnek felhasználásra.

Tekintettel arra, hogy a webportál tartalmának kialakítása illetve elrendezése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint külön védelem alatt is áll, az sem részben sem egészben nem másolható le kivéve, ha erre Ön a weboldalon kifejezetten engedélyt kap. Ebben az esetben a Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

 

Védjegyek oltalma

A Tulajdonos nevének, valamint egyes termékeinek, szolgáltatásainak elnevezése a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt állhat, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult. A weboldalon az egyes termékek védelmére az azok elnevezése mellett látható "®" szimbólum utal. A Tulajdonos védjegyeinek bármilyen jellegű felhasználásától, az azzal való visszaéléstől, illetve bármiféle, a fentiekben említetthez hasonló vagy azzal összetéveszthető márkanév, kereskedelmi név vagy logó használatától vagy ezek közvetlen vagy közvetett magyarországi bejegyeztetésére vonatkozó kérelem benyújtásától Ön tartózkodni köteles. A weboldalon szereplő egyéb védjegyek, márkanevek és logók a fentiekkel megegyező védelem alatt állnak, vonatkozó jogaikkal a tulajdonosaik rendelkeznek.